1.799.000.000 đ

GLC 200

 •  Hộp số : Tự Động 9 Cấp
 •  Số ghế : 5 Chổ
 •  Truyền động : 1 Cầu
 •  Dung tích : 1991

2.099.000.000 đ

GLC 200 4MATIC

 •  Hộp số : Tự Động 9 Cấp
 •  Số ghế : 5 Chổ
 •  Truyền động : 2 Cầu
 •  Dung tích : 1991

2.499.000.000 đ

GLC 300 4MATIC

 •  Hộp số : Tự Động 9 Cấp
 •  Số ghế : 5 Chổ
 •  Truyền động : Cầu Sau
 •  Dung tích : 1991